PROGRAM OPERACYJNY: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Nr I NAZWA PRIORYTETU: Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Nr I NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
TYTUŁ PROJEKTU: Wirtualny Trener – stworzenie innowacyjnego portalu Szkoleniowego
NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE: UDA-POIG.08.01.00-24-244/12-00
Strona główna | Regulamin portalu | Jak zamówić dostęp do szkoleń | Zapytania ofertowe

Dostępne szkolenia:

Książki po angielsku ze słownikiem - Wydawnictwo [ze słownikiem]
EVIRTUALIS SP.ZO.O
UL. BRONISŁAWA HAGERA 41/207
41-800 ZABRZE
mail: biuro@evirtualis.com